Access-Control-Allow-Origin: *

Paxsudos IT – Suomi

Ylläpito ja huolto-optiot

Valinnaiset  ylläpito- ja tuki-tuotteet, jotka eivät automaattisesti uusiudu.

InformationBrick Ylläpito ja käyttötuki tuntien mukaan, alkavasta tunnista
per alkava tunti
50,00
EUR
jos ei tarvetta isommin
Tilaa
InformationBrick Ylläpito ja käyttötuki
10 tuntia per 1kk
10h / 1kk
240,00
EUR
Linux-veteraanille suositeltu
Tilaa
InformationBrick Ylläpito ja käyttötuki
30 tuntia per 6kk
30h / 6kk
655,50
EUR
Linux käyttäjälle
Tilaa
InformationBrick Ylläpito ja käyttötuki
50 tuntia per 12kk
50h / 12kk
990,00
EUR
Juniori paketti A: vuodeksi
Tilaa
InformationBrick Ylläpito ja käyttötuki
150 tuntia 12*3 kk
(150h / 12kk) * 3
7560,00
EUR
Juniori paketti B: 3 vuotta
Tilaa

Hits: 10

×